Contact

Het Byzantijns Netwerk Nederland heeft geen centraal secretariaat. Wilt u een Byzantijnse viering bijwonen, wilt u luisteren naar een Byzantijns koor of eraan deelnemen, of heeft u vragen over de Byzantijnse ritus in het algemeen? Dan kunt u het beste contact opnemen met een van de aangesloten gemeenschappen of koren. Hun contactgegevens kunt u vinden op de betreffende websites.

Voor informatie over het BNN kunt u contact opnemen met info@byzantijnsnetwerknederland.nl

Lid worden van het BNN?

Het BNN heeft tot doel om door samenwerking en uitwisseling het voortbestaan van de Byzantijnse ritus binnen de rooms-katholieke kerk te waarborgen. De leden van het BNN komen drie á vier keer per jaar bij elkaar voor een algemene vergadering. Activiteiten worden uitgevoerd in ad hoc werkgroepen. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap, maar wel kan een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor activiteiten die ons doel dienen.

Lidmaatschap van het BNN staat open voor elke organisatie die zich verbonden voelt met de doelstellingen van het BNN en daaraan actief wil bijdragen.