Leden

Byzantijnse gemeenschappen

Om diverse redenen zijn de Byzantijnse gemeenschappen in de loop der jaren kleiner geworden. Sommige gemeenschappen zijn daarom samengegaan, andere zijn geheel opgeheven, en weer andere leiden een slapend bestaan: ze organiseren bijvoorbeeld geen vieringen meer, maar hebben alles in huis om dat opnieuw te gaan doen zodra er voldoende belangstelling voor is.

Actieve gemeenschappen

Eindhoven
Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja
Kapel: Kapel Kronehoef; Kloosterdreef 23, 5623 DA Eindhoven
Secretariaat: G.C. Haans, Akert 61, 5664 RA Geldrop
stuur een email
zie website Pokrof

Hengelo
Gemeenschap van de H. Wladimir
Kapel: wisselend
Secretariaat: F.J. Gelevert, Anthony van Leeuwenhoeklaan 22, 7555 BJ Hengelo
stuur een email
website

Nijmegen
Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Boodschap aan Maria (Maria Blagovescenskaja)
Kapel: Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen
Secretariaat: P.J.R. Baars, Kartuizerhof 13, 6511 ZE Nijmegen
stuur een email
zie website Pokrof

Rosmalen
Johannes van Damascusgemeenschap
Kapel: Lambertuskerk; Torenstraat 1, 5241 VG Rosmalen
Secretariaat: Gerard Boode, Lijsterbeslaan 40, 5248 BB Rosmalen
stuur een email
website

Utrecht
Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods van Wladimir
Kapel: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk; Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht
Secretariaat: Drs. Th.S.J. Odijk, Laarderschans 15, 3432 EC Nieuwegein
stuur een email
website

Slapende gemeenschappen

Amsterdam/Haarlem
Gemeenschap toegewijd aan alle Heiligen en de Verschijning des Heren
Stopt in de loop van 2019 met de vieringen.
Kapel: Occohofje; Nieuwe Keizersgracht 92, 1018 VE Amsterdam
zie website Pokrof

Rotterdam / Delft
Gemeenschap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren
Geen vieringen meer sinds november 2017
Belangstelling? Neem contact op met Pokrof.

Opgeheven gemeenschappen

Den Haag
Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer
Geen vieringen meer sinds april 2018

Roosendaal
Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Geen vieringen meer sinds januari 2017

Byzantijnse koren

Byzantijns Koor Vladimir
website

Hoorns Byzantijns Mannenkoor
website

Lysenko koor
 website

Maastrichts Slavisch Koor
(Voorheen Kerk van de Heilige Geest te Maastricht)
Secretariaat: tel 043-3618903

Nijmeegs Byzantijns Koor
website

Tilburg Byzantijns Koor
website

Utrechts Byzantijns Koor
website

Overige leden

A.A. Brediusstichting
Centrale doelstelling van de stichting is het stimuleren van belangstelling en begrip voor het cultuurhistorische erfgoed en de invloed daarvan op de cultuur van het hedendaagse Oost- en Zuidoosteuropa en het Midden-Oosten. Byzantijnse sacrale muziek vormt een bijzonder aandachtspunt. Over Byzantijnse musicologie beschikt de stichting over een voor Nederland unieke collectie boeken. Ook worden er regelmatig internationale symposia over dit onderwerp georganiseerd, waarvan de acta worden uitgegeven.
website

Katholieke Vereniging voor Oecumene
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich in voor de bevordering van de oecumene in Nederland. Het is een samengaan van de Sint Willibrord Vereniging en Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. De vereniging adviseert bij oecumenische vragen, geeft lezingen en presentaties, en legt contacten tussen christenen van diverse tradities.
website

Landelijke Instelling Pokrof
De Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland is de koepelorganisatie van een aantal plaatselijke gemeenschappen van de Byzantijnse ritus verspreid over Nederland.
website

Rooms-Katholieke Kerk Nederland
website