Rooster van vieringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vieringen in de Rooms-katholieke en Grieks-katholieke gemeenschappen in Nederland en Vlaanderen in zoverre deze ons bekend zijn. Voor de adressen kunt u kijken op de pagina’s Leden en Links. 
Adressen van de vaste liturgische locaties zijn voorzien van een *

Amsterdam – Nieuwe Keizersgracht 94, 1018 VE Amsterdam
Eindhoven – kapel Vitalis Kronehoef, Kloosterdreef 23, 5623 DA  Eindhoven
Nijmegen – Titus Brandsmakerk, Keizer Karelplein, 6511  NC  Nijmegen
Rosmalen – Lambertuskerk, Torenstraat 1, 5241 VG  Rosmalen
Utrecht – Joh.-Bernard.-kerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht (Hoograven)
Zelzate (België) – Antonius van Paduakerk, Kon. Astridlaan 10, Zelzate (B)

Voorgangers en aard van de liturgie Plaats
Datum en tijd Gemeenschap of koor
Godd. Liturgie van de Ont-moeting des Heren; voorg: vader Iwan Moiseistiik en diakens Jean Vander Thoren en Wim Tobé * Zelzate (B) za 02 febr. 18.30 u Angelskij Sobor
Godd. Liturgie van de 32e znd na Pinksteren (Zon-dag van de tollenaar Zacheus) met ged. v.h. nafeest van de Ontmoe-ting des Heren; voorg: vader Jan Kaandorp msc * Eindhoven zo 03 febr. 10.30 u Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja
Godd. liturgie van de Zon-dag van de Farizeeër en de Tollenaar; voorg: vader Ton Sip en diaken Jo Gerrits * Nijmegen za 09 febr. 19.00 u Nijmeegs Byzantijns Koor
Godd. Liturgie van de Zondag van de Farizeeër en de Tollenaar; voorg:vader Peter Peelen sj * Amsterdam zo 10 febr. 10.00 u Alle Heiligen en Verschijning des Heren
Godd. Liturgie van de Zondag van de Farizeeër en de Tollenaar; voorg: vader Paul Brenninkmeijer en diaken Jo Gerrits * Rosmalen zo 10 febr. 11.00 u Johannes van Damascus
Godd. Liturgie van de Zondag van de Verloren Zoon; voorg: vader Paul Brenninkmeijer * Utrecht zo 17 febr. 10.30 u Moeder Gods Wladimirskaja
Godd. Liturgie van de Zondag van het Afscheid van het Vlees; voorg: archimandriet Jo-han Meijer CssR en diaken Jo Gerrits * Rosmalen zo 24 febr. 11.00 u Johannes van Damascus
Godd. Liturgie v.d. Zon-dag v.h. Afscheid v.d. Zuivel en Vergevings-zondag; voorg: mgr. R. Gryson, archimandriet Hilde-brand Vandermaelen, vader Yvan Moiseitsiik en diakens Wim Tobé en Jean Vandenthoren * Zelzate (B) za 02 mrt. 18.30 u Angelskij Sobor
Godd. Liturgie van de Zondag van het Afscheid van de Zuivel en Vergevingszondag; voorg: vader Frans Delahaye of vader Jan Kaandorp msc en diaken Wim Tobé * Eindhoven zo 03 mrt. 10.30 u Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja
Godd. Liturgie v.d. Eerste Zondag v.d. Veertigdagen - tevens iconenwijding; diaken Jo Gerrits * Nijmegen za 09 mrt. 19.00 u Nijmeegs Byzantijns Koor
Godd. liturgie v.d. Eerste Zondag v.d. Veertigdagen; voorg: vader Peter Peelen sj * Amsterdam zo 10 mrt. 10.00 u Alle Heiligen en Verschijning des Heren
Godd. Liturgie v.d. Eerste Zondag v.d. Veertigdagen met Iconenwijding en Iconenprocessie; voorg: archimandriet Johan Meijer CssR en diaken Jo Gerrits * Rosmalen zo 10 mrt. 11.00 u Johannes van Damascus;
Godd. Liturgie van de Tweede Zondag v.d. Veer-tigdagen met gedachtenis van aartsbisschop Grego-rius Palamas; voorg: vader Paul Brenninkmeijer * Utrecht zo 17 mrt. 10.30 u Moeder Gods Wladimirskaja
Godd. Liturgie van de Derde Zondag v.d. Veer-tigdagen; verering van het Heilig Kruis; voorg: archimandriet Jo-han Meijer CssR, vader Paul Brenninkmeijer en diaken Jo Gerrits * Rosmalen zo 24 mrt. 11.00 u Johannes van Damascus
Godd. Liturgie v.d. Vierde Zondag v.d. Veertig Da-gen met gedachtenis van de H. Johannes Climacus; voorg: vader Paul Brenninkmijer IJsselstein (Sint Nicolaasbasiliek, Sint Nicolaasstraat 12, 3401 BS) zo 31 mrt. 11.00 u Bychantium (Nederlands Byzantijnse gezangen)